„Mano tėvas turėjo šautuvą“ / “My Father had a Gun”

2018.09.15

Tai šiandien ypač aktualus pasakojimas apie karą ir tai, kaip jis paveikia žmones. „Mano tėvas turėjo šautuvą“ – labai intymus spektaklis apie tėvus jų sūnų akimis. Istorijos pasakotojai Raphael Rodan ir Sahad Sahebdivani yra artimi draugai iš priešiškų šalių – Irano ir Izraelio. Šiame spektaklyje jie nusprendė palyginti savo praeitį, kaip sūnūs vyrų, išgyvenusių karus ir revoliucijas. Jie suvokia, kad likimas lengvai galėjo pasisukti taip, kad jų tėvai ginklus būtų nukreipę vienas į kitą. Kaip tai paveiktų jų draugystę? Šis pasakojimas tiesiog prikausto žiūrovus, nepalikdamas nė vieno abejingo. Talentingiems aktoriams akomponuoja gyvai atliekama muzika.

Today it is a very topical story about war and how it influences people. “My Father Had a Gun” is a very intimate performance about fathers in their sons’ eyes. The narrators Raphael Rodan and Sahad Sahebdivani are close friends from opponent countries – Iran and Israel. They both decided to compare their past. They are sons of men who survived wars and revolutions. They understand that the fate could turn so that their fathers might have targeted at each other. How this would influence their friendship? The story just grips the spectators leaving no one indifferent. The talented actors are accompanied by live music.

 

Režisierius / Director – Vasile Nedelcu
Dramaturgai / Playwrights: Raphael Rodan, Sahand Sahebdivani, Vasile Nedelcu
Kompozitoriai / Composers – Iman Spaargaren, Guillermo Celano
Vaidina / Perform: Raphael Rodan, Sahand Sahebdivani, Iman Spaargaren, Guillermo Celano

15 val. spektaklio BILIETAI

18 val. spektaklio BILIETAI