Apie mus

Teatrų vaikams ir jaunimui asociaciją ASITEŽAS, inicijuojant aktorei Violetai Podolskaitei, 2001 m. vasarį įkūrė Valstybinis jaunimo teatras, Vilniaus teatras „LĖLĖ“ ir VšĮ „Trečias skambutis“.

Tų pačių metų liepos mėnesį ASITEŽAS tapo visateisiu Tarptautinės teatrų vaikams ir jaunimui organizacijos ASSITEJ nariu. Nuo 1965-ųjų veikianti tarptautinė ASSITEJ organizacija šiuo metu vienija daugiau nei 80 pasaulio šalių.

Organizacija siekia spektakliais praturtinti vaikų ir jaunimo gyvenimą, o telkdama teatro veikėjus, profesionalius tetarus, teatrą jaunam žiūrovui pakelti į aukštesnį lygį. Taip pat siekiama pripažinti vaikų teisę į dvasinį ugdymą meno pagalba.

Lietuvos ASITEŽAS šiuo metu jungia 35 teatro institucijas, nepriklausomas trupes ir individualius menininkus visoje Lietuvoje. Asociacijai vadovauja prezidentė Violeta Podolskaitė kartu su asociacijos Valdyba, renkama penkeriems metams.

Tikėdami stipria teatro auklėjamąja galia, Lietuvos ASITEŽO nariai siekia, kad teatras būtų ne tik laisvalaikio praleidimo vieta, bet ir vykdytų edukacinę misiją.

Norime bendrauti su jaunaisiais žiūrovais ir pabandyti užmegzti su jais dialogą, kuris padėtų vaikams ir jaunimui susigaudyti šių dienų problematiškoje realybėje. Todėl asociacijos nariai ieško būdų kurti mobilius spektaklius, skirtus tam tikrai amžiaus grupei, ir juos pristatyti netradicinėse erdvėse.

Minėtiems siekiams užtikrinti neužtenka vien gerų teatro kūrėjų norų – edukaciniam darbui plėtoti būtina valstybės pagalba ir parama. Todėl ASITEŽAS bando į teatrą vaikams ir jaunimui, jo kūrybą, sklaidą atkreipti vyriausybės atstovų, politikų, potencialių rėmėjų dėmesį. Asociacija tiki, kad dėmesys ir pagalba augančiai kartai, teatras, kurio priemonėmis ta pagalba galėtų greičiau ir efektyviau jaunimą pasiekti, turi tapti prioritetine valstybės kultūros politikos dalimi.

Prisidedantiesiems prie teatro vaikams ir jaunimui vystymo ir puoselėjimo, suteikiamas ASITEŽO garbės nario vardas.

Šiuo metu ASITEŽO garbės nariai yra: rašytoja Violeta Palčinskaitė (g. 1943), lėlininkas Vitalijus Mazūras (g. 1934), Lietuvos profesionalaus lėlių teatro įkūrėjas Stasys Ratkevičius (1917-2010), verslininkas Aleksandras Abišala (g. 1955), verslininkas Remigijus Laugalys (g. 1962), Airijos ambasadorius Lietuvoje David Noonan, aktorė, teatro studijos „Elementorius“ įkūrėja ir vadovė Valerija Marcinkevičiūtė-Karalienė (1926-2010, Garbės nario vardas suteiktas po mirties 2015).

Savo misijai ir tikslams įgyvendinti ASITEŽAS organizuoja tarptautinius ir nacionalinius teatro vaikams ir jaunimui festivalius. Kasmet, kovo 20 d., asociacija švenčia Pasaulinę teatro vaikams ir jaunimui dieną, o birželio 1 d. – Tarptautinę Vaikų Gynimo dieną. Asitežas taip pat rengia seminarus, kūrybines laboratorijas teatro vaikams ir jaunimui kūrėjams, mokytojams , dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose ir kituose renginiuose.

Kas trejus metus Lietuvos ASITEŽAS dalyvauja tarptautinės ASSITEJ organizacijos rengiamuose Kongresuose, kurių metu renkami nauji organizacijos vadovai, įvertinamas Pasaulinės ASSITEJ organizacijos darbas ir numatomos tolimesnės gairės, kaip sėkmingiau dirbti vaikų ir jaunimo labui ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.