Visuotinis ataskaitinis-rinkiminis ASITEŽO susirinkimas

2020.12.19

Kitais metais 20-metį minėsiančios Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS visuotinis susirinkimas šių metų lapkričio 27 d. dėl karantino suvaržymų įvyko nuotoliniu būdu. Jo metu asociacijos prezidente kitai 5 metų kadencijai buvo perrinkta Violeta Podolskaitė, sėkmingai ėjusi šias pareigas nuo pat ASITEŽO įkūrimo pradžios. Išrinkta ir asociacijos valdyba, kurios sudėtį šalia ankstesnių narių Saulės Degutytės (Stalo teatras) ir Inesos Pilvelytės (Alytaus miesto teatras) papildė nauji nariai Jurga Knyvienė (Kauno miesto kamerinis teatras), Raimondas Klezys (teatras „No Shoes“) ir Birutė Banevičiūtė (Šokio teatras „Dansema“), kuri pirmajame naujos valdybos posėdyje buvo išrinkta valdybos pirmininke. Visuotinio susirinkimo metu taip pat buvo surinkta darbo grupė įvairiems einamiesiems ASITEŽO klausimams spręsti, kurią sudaro Algimantas Armonas (Kelmės mažasis teatras), Agnė Sunklodaitė („Labaiteatras“) ir Petras Mendeika („Vaivorykštės“ teatras).