Konferencija “Lietuvos scenos menas vaikams ir jaunimui: tarp praeities ir ateities”

2024.03.09

Kovo 20 d. pasaulio scenos meno vaikams ir jaunimui bendruomenė mini Tarptautinę teatro vaikams ir jaunimui dieną. Tarptautinė teatro vaikams ir jaunimui asociacija ASSITEJ International, šia proga sveikindama kūrėjus ir žiūrovus, kviečia vaikus į teatrą, kad jie galėtų pamatyti, išgirsti, pajausti, galvoti ir įsivaizduoti. Tuo pačiu yra primenama suaugusiųjų atsakomybė už teatro ir scenos meno prieinamumą vaikams ir jaunimui ypač krizių metu, nes buvimas teatre ir dalyvavimas meninėje veikloje sugrąžina jaunųjų žiūrovų ryšį su gyvu meno kūriniu, idėjomis ir emocijomis, žmogaus ir žmogaus ryšiu. O tai reiškia, kad yra užtikrinama vaikų ir jaunimo teisė į meną, kultūrą ir saviraiškos laisvę. Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽAS, kuris šiemet skaičiuoja 23-ius veiklos metus, prisideda prie tarptautinės iniciatyvos kelti ir nagrinėti aktualius scenos meno jauniesiems žiūrovams klausimus. Tuo tikslu kovo 18 d. 15.00 val. ASITEŽAS organizuoja jau ketvirtą nacionalinę konferenciją „Lietuvos scenos menas vaikams ir jaunimui: tarp praeities ir ateities“, kuri vyks nuotoliniu būdu.

Konferencijos programoje bus pristatyti ASITEŽO atviro kvietimo metu pateikti asociacijos narių ir kviestinių lektorių pranešimai. Konferenciją sveikinimu atidarys ilgametė asociacijos prezidentė Violeta Podolskaitė, kuri savo pranešime aptars šiandienos aktualijas pasaulyje vykstančių krizių ir kylančių grėsmių kontekste. Apie tai, kaip teatre ugdomi vaikai ir kaip kūrybiškai lėlių teatras atkeliauja į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigas diskutuos aktorė, Kauno kolegijos Pedagogikos katedros dėstytoja Rasa Čižauskaitė ir meninio ugdymo mokytoja, Kauno valstybinis lėlių teatro edukacijų vadovė Daiva Štarevičiūtė. Ar vaizdinio lėlių teatro keliama namų tema vis dar yra reikalinga šiuolaikiniam vaikui, „gyvenančiam“ virtualybėje, ar teatras turėtų sekti paskui žiūrovą, ar stengtis atitraukti nuo ekrano – šiais klausimais Paršiuko Ikaro lėlių teatro vadovę, aktorę Nijolę Bižanaitę Mazūrienę kalbins žurnalistė Milda Paukštė. Šokio teatro „Dansema“ meno vadovė ir choreografė dr. Birutė Banevičiūtė dalinsis savo ilgamete patirtimi apie įtraukių spektaklių vaikams su negalia iššūkius ir galimybes. Prie jos prisijungs ir temą pratęs aktorė, režisierė, Stalo teatro vadovė Saulė Degutytė, kuri atskleis būdus, padedančius ugdyti vaikų su negalia kūrybiškumą teatro priemonėmis. Diskusijose su konferencijos dalyviais kelsime klausimus apie scenos meno jaunajai auditorijai formų ir žanrų plotmes, kalbėsime apie meno bendruomenės veikimą siekiant didesnio teatro ir scenos meno vaikams ir jaunimui matomumo ir reikšmės supratimo visuomenėje. Konferenciją moderuos ASITEŽO Valdybos pirmininkė dr. Birutė Banevičiūtė.

Konferencijos programa:

15.00-15.15 konferencijos atidarymas, „Lietuvos scenos meno vaikams ir jaunimui šiandienos aktualijos pasaulinių krizių kontekste“ Violeta Podolskaitė (ASITEŽO prezidentė)

15.20-15.35 „Teatras ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme ir jų ugdymas teatre“ Rasa Čižauskaitė (aktorė, Kauno kolegijos Pedagogikos katedros dėstytoja), Daiva Štarevičiūtė (meninio ugdymo mokytoja, Kauno valstybinio lėlių teatro edukacijų vadovė)

15.40-15.55 „Ką trys paršiukai gali papasakoti šiuolaikiniams vaikams?“ Nijolė Bižanaitė-Mazūrienė (aktorė, Paršiuko Ikaro lėlių teatro vadovė)

16.00-16.15 „Įtraukūs spektakliai vaikams su negalia: iššūkiai ir galimybės“ dr. Birutė Banevičiūtė (Šokio teatro „Dansema“ meno vadovė ir choreografė)

16.20-16.35 „Vaikų su negalia kūrybiškumo ugdymas teatro priemonėmis“ Saulė Degutytė (režisierė, aktorė, Stalo teatro vadovė)

16.35-17.00 Diskusijos

 

Į konferenciją kviečiame jungtis kovo 18 d. 15.00 val. šioje nuorodoje:

https://us02web.zoom.us/j/6012083622?pwd=LzhLTUg1WEtlT0JDUVp5RFpLbXVOUT09

 

Konferenciją dalinai finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Partneriai: Stalo teatras, Šokio teatras „Dansema“, Alytaus miesto teatras, Kauno miesto kamerinis teatras, „Labaiteatras“, „No Shoes“ teatras