ASITEŽO KREIPIMASIS

2008.12.15

Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽAS  suformulavo ir pateiks Lietuvos Kultūros ministerijai, kitoms valdžios institucijoms KREIPIMĄSĮ su SIŪLYMAIS, kaip gerinti vaikų kultūrinę edukaciją, kultūros renginių, skirtų vaikams ir jaunimui kokybę, teatrų, kuriančių vaikams ir jaunimui situaciją Lietuvoje.

Mes, Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽAS, norime atkreipti valdžios dėmesį į profesionalių teatrų, kuriančių vaikams ir jaunimui, padėtį Lietuvoje. Teatras neabejotinai yra vienas iš svarbių įrankių Lietuvos kultūros plėtrai, nes tiesiogiai paliečia ir ugdo augančią, imliausią visuomenės dalį. 
Jau seniai niekas neabejoja, kad vaikystės metai yra patys reikšmingiausi visam likusiam žmogaus gyvenimui. Šiuo laikotarpiu dedami būsimos asmenybės pamatai. Teatro kalba, kaip niekas kitas, gali formuoti jauno žmogaus asmenybę, pasėti pirmuosius gerumo, meilės, jautrumo ir supratingumo daigus. To nepadarius, naivu būtų tikėtis, kad užauginsime dorą, rūpestingą, atsakingai mąstančią kartą. Bet koks neatidumas šioje srityje, gali atnešti skaudžių pasekmių. Pagal savižudybių statistiką šiandien Lietuva viena iš pirmųjų pasaulyje, o pagal vaikų tarpusavio tyčiojimosi rodiklį – užima pirmąją vietą tarp 36 Europos valstybių. Sociologinių tyrimų duomenys rodo, kad suaugusieji vaikų bendruomenę ir jos problemas pradeda pastebėti tik tada, kai jų socialinio gyvenimo destrukcijos jau tampa reikšmingos visai visuomenėje. Kodėl taip yra ?
Mes, Lietuvos teatro kūrėjai matome nepaprastai didelę prasmę kurti vaikams. Lietuvos Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽAS šiuo metu vienija 17 profesionalių teatrų ir įstaigų, rengia festivalius, seminarus, teatro laboratorijas, diskutuoja ir ieško būdų, kaip teatrą padaryti prieinamą kiekvienam vaikui. 
Tačiau vien tik teatralų gera valia grindžiamos iniciatyvos nepakanka. Teatrai finansiškai yra nepajėgūs kurti vaikams, mat, bilietai į tokius spektaklius kainuoja vos 5-10 litus. 20-30 litų kainuojančio bilieto daugelis tėvų vaikui būtų nepajėgūs nupirkti. O ką jau kalbėti apie 16 procentų skurde gyvenančių Lietuvos vaikų… 
Labdaringa Lietuvos teatrų veikla šioje srityje daugiau neįmanoma. Būtina valstybės parama. Todėl mes, profesionalių Lietuvos teatrų menininkai, dar kartą norime atkreipti valdančiųjų vyrų dėmesį į tai, kad vaikai turėtų būti ypatingo politikos dėmesio centru. Garsiai teigiama, kad visuomenę būtina raginti būti aktyvią, nes tik iš visuomenės dialogo gali kilti ir valdžios institucijų dialogas. Tačiau tas dialogas nevyksta. Remiantis Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos patirtimi, bet kokia iniciatyva paskandinama biurokratijos liūne. Atsitrenkiama į absoliutų nenorą suvokti komunikacijos su vaikais reikšmę. Skaudu, kai rengiant festivalius Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų vaikams, esame įrašomi į tą pačią eilę, kaip ir finansinę naudą gaunantys festivaliai, paraiškos vertinamos pagal vienodus kriterijus, neatsižvelgiant į renginio specifiką, nesuteikiant vaikams kuriantiems kolektyvams net menkiausio prioriteto. Mūsų manymu, tokią situaciją  būtina keisti ir kuo skubiau. 
Kita vertus, norime priminti, kad Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija valstybes įpareigoja imtis visų reikiamų priemonių, kad Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos apibrėžtos vaikų ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės būtų tinkamai įgyvendinamos. Prireikus siūloma pasitelkti ir tarptautinį bendradarbiavimą. Konvencija reikalauja, jog valstybė kurtų ryšius su vaiku ir atsižvelgtų į jo interesus, darydama politinius sprendimus. 
Kraupi Lietuvos statistika perspėja, kad labiau nei kasdienė duona mūsų vaikams reikalingi moralės pagrindai. Šiandien valstybė yra priversta prisiimti atsakomybę už augančią kartą, mat, dėl ekonominių, socialinių priežasčių yranti esminė visuomenės ląstelė – šeima, jau nepajėgia tuo pasirūpinti. Valstybė bent iš dalies užpildytų šią atsivėrusią dvasingumo spragą mūsų vaikų širdyse, skleisdama ir populiarindama teatro meną vaikams ir jaunimui. Mes, profesionalūs Lietuvos teatrų menininkai, raginame valstybės vadovus imtis konkrečių veiksmų ir tikslingų „investicijų“ į ateitį.  Siūlome:
 1. Priskirti renginius vaikams ir jaunimui prie prioritetinių valstybės kultūros sričių:
             a) sudaryti sąlygas kurti vaikams ir jaunimui, finansiškai paremiant projektus, skirtus vaikų ir jaunimo kultūriniam ugdymui.
             b) skirti papildomas lėšas vaikų ir jaunimo teatrinių projektų įgyvendinimui.
             c) atsižvelgiant į neaukštas vaikiškų spektaklių ir renginių vaikams kainas, skirti papildomai tikslinių lėšų gastrolėms ir renginių sklaidai Lietuvoje ir užsienyje.
 2. Paskatinti švietimo ministerijai pavaldžias struktūras sudaryti sąlygas profesionalaus teatro vaikams ir jaunimui sklaidai.
 3. Skirti ASITEŽO administracijos išlaikymui pastovias lėšas su kasmetiniu atsiskaitymu už jas.
 4. Lietuvos ASITEŽUI sudaryti sąlygas dalyvauti tarptautinėje teatrų vaikams ir jaunimui veikloje.
 5. Reguliariai rengti profesionalių meno, kultūros kolektyvų vadovų susitikimus su atsakingais švietimo ir kultūros darbuotojais problemoms iškelti ir spręsti;
 6. Paremti VISŲ Lietuvos vaikų teatrinį kultūrinį ugdymą:
              a) Lietuvos kaimuose ir miestų rajonuose vaidinantiems profesionaliems kolektyvams suteikti papildomą finansinę pagalbą;
              b) numatyti papildomą finansavimą profesionalių kolektyvų, vaidinančių ir kuriančių spektaklius tautinėms mažumoms.
              c) parengti programą, kuri sudarytų sąlygas rengti spektaklius, meno projektus sudėtingose situacijose atsidūrusiems vaikams – vaikų globos namuose, ligoninėse, įkalinimo įstaigose ir pan.;
              d) parengti programą, skirtą kultūros renginiams vaikams ir jaunimui, išvykusiems gyventi į kitas šalis;
 7. Aktyviai bendradarbiauti, padedant renginius reklamuoti nacionaliniais TV ir radijo kanalais.
Ekonominis, socialinis, politinis ir kultūrinis mūsų visų gyvenimas XXI a. priklauso nuo mūsų vaikų, kurie netrukus taps suaugusiais. Todėl gaišti nėra kada.
  
Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS prezidentė, 
Valstybinio Jaunimo teatro aktorė Violeta Podolskaitė