ASITEŽO 2020 metų veiklos projektai

2020.12.29

2021 metais savo veiklos 20-metį pasitinkanti Teatrų vaikams ir jaunimui asociacija ASITEŽAS 2020 metais įvykdė du projektus, finansuotus Lietuvos kultūros tarybos. Nuo 2008 metų sėkmingai vykdomą projektą „Teatras keliauja pas vaikus“ šiemet įgyvendino Jonavoje ir Jonavos rajone, kur 19 teatrų ASITEŽO narių parodė įvairių žanrų nuo lėlių teatro iki dramos ir šokio spektaklių vaikams nuo 0 iki 18 metų.

 

Kitas projektas buvo inicijuotas pandemijos ir karantino sąlygų kontekste, siekiant aktualizuoti ASITEŽO veiklą pasikeitusiomis socialinio bendravimo ir tarptautinio bendradarbiavimo sąlygomis ir skirtas Asociacijos veiklos pristatymui ir sklaidai skaitmeninėje erdvėje. Projekto metu liepos-gruodžio mėn. vadovaujant projekto vadovei ilgametei Asociacijos prezidentei Violetai Podolskaitei buvo parengtas ir popierine bei skaitmenine versija išleistas Lietuvos ASITEŽO ir jo narių veiklą lietuvių ir anglų kalbomis pristatantis leidinys, kuriame pristatoma atnaujinta informacija apie ASITEŽO veiklą ir įgyvendintus projektus, papildytas narių sąrašas ir pristatyta jų veikla. Paskutinį kartą toks spausdintas Asociacijos veiklą pristatantis leidinys buvos išleistas 2011 metais ir buvo platinamas įvairiuose tarptautiniuose teatro vaikams ir jaunimui renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Tačiau pasikeitusios dalyvavimo renginiuose užsienyje aplinkybės ir nuo 2011 metų Asociacijos narių skaičiaus padidėjimas paskatino ne tik atnaujinti ir išleisti spausdintą leidinį, bet ir sukurti jo skaitmeninį versiją. Projekto metu buvo įgyvendintos ir kitos veiklos: surinkta Lietuvos ASITEŽO atskirų narių veiklą pristatanti vaizdo medžiaga, skaitmenizuota ASITEŽO filmuota istorinė vaizdo medžiagą, sukaupta nuo 2001 metų, atnaujinta ASITEŽO internetinė svetainė, pakoreguoti jos programiniai ir turinio elementai, leidžiantys Asociacijos ir jos narių veiklos aprašymus pateikti anglų kalba. Visos projekto veiklos bus tęsiamos ir ateityje, gerinant Lietuvos teatrų vaikams ir jaunimui bendradarbiavimą tarp įvairių švietimo ir kultūros sektorių Lietuvoje bei sklaidą pasaulyje.