VILNIAUS TEATRAS “LĖLĖ”

Šiuo metu ASITEŽUI priklauso 30 narių – teatrai ar institucijos.

Nario paveikslelis
  • Arklių g.5, 01129 Vilnius
  • +370 5 2628678
  • lele@teatraslele.lt
  • www.teatraslele.lt
Teatras “Lėlė” įsikūręs pačiame Vilniaus senamiestyje, buvusiuose grafų Oginskių rūmuose.
Čia vaidinami spektakliai, sukurti pagal lietuvių ir pasaulio tautų pasakas, o taip pat pagal žymiųjų pasakininkų – Hanso Christiano Anderseno, brolių Grimų, Charles’io Perrault – pasakas. “Raudonkepurė”, “Ką senelis padarys, viskas bus gerai”, “Trys paršiukai”, “Buratino nuotykiai”, “Bjaurusis ančiukas”, “Coliukė”, “Daktaras Dolitlis”– tai tik keletas iš jų.
“Lėlės” teatrui ilgai vadovavo ir jame spektaklius statė žymiausias lietuvių lėlininkas Vitalijus Mazūras.
Pjeses rašė garsūs lietuvių poetai Sigitas Geda ir Marcelijus Martinaitis, muziką – žinomi šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai – Feliksas Bajoras, Faustas Latėnas, Algirdas Martinaitis, Vidmantas Bartulis. 
Pastaraisiais dešimtmečiais “Lėlėje” daug sėkmingų spektaklių pastatė režisierius ir dailininkas Rimas Driežis, režisierius Algirdas Mikutis, scenografiją, lėles ir kostiumus kūrė dailininkės Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė ir Julija Skuratova.

“Lėlė” daug gastroliuoja po pasaulį ir yra pelniusi apdovanojimų tarptautiniuose lėlių teatrų festivaliuose.

“LĖLĖ” Lietuvos ASITEŽO įkūrėjas ir narys nuo 2001 m.

Teatre veikia Gyvasis lėlių muziejus. Jame magišką lėlių pasaulį atveria ir lėles iš tylos pažadina lėlininkas Rimas Driežis.