TREČIAS SKAMBUTIS

Šiuo metu ASITEŽUI priklauso 30 narių – teatrai ar institucijos.

Nario paveikslelis
VšĮ „ Trečias skambutis“ įkurta 1999 metais, siekiant plėtoti edukacinę veiklą, ugdyti ir auginti jaunuosius žiūrovus teatro dvasia.
2000 metais „ Trečias skambutis“ jaunimo teatre surengė konferenciją – forumą „ Menas prieš smurtą“, skirtą moksleiviams ir Lietuvos kultūrinei visuomenei, sėkmingai vykdė daugiametį projektą „Švietėjiškos pažintinės ekskursijos po teatrą“. Šių ekskursijų metų daugiau kaip trys tūkstančiai moksleivių, iš kurių dauguma pirmą kartą įžengė į teatrą ir nuo to laiko tapo ištikimais žiūrovais, turėjo unikalią galimybę pasižvalgyti po teatro užkulisius, veikiančius cechus, susipažinti su teatro istorija, stebėti repeticijas, pabendrauti su aktoriais, režisieriais, teatro darbuotojais.
Tai subūrė jaunuosius teatro mylėtojus ir jų dėka, bei „ Trečio skambučio“ iniciatyva ir pastangomis įkurtas „Teatromanų klubas“ prie Jaunimo teatro. Klubo veikloje, kur organizuojamos teatro laboratorijos, teatrinės akcijos ir šventės, kurioje nuolat vyksta kūrybiniai susitikimai su įžymiais teatralais, aktyviai dalyvauja įvairių mokyklų moksleiviai ir studentai.
 
2005 m. Teatromanų Klubo nariai surengė gražią akciją „Apkabinkime teatrą drauge“, kurios metu, per du mėnesius, į teatrą atvedė daugiau nei šimtą savo draugų, iki tol, iš viso niekada nebuvusių teatre.
Puikią kūrybinę patirtį Teatromanų klubo nariai gavo dalyvaudami trijų dienų seminare – kūrybinėje laboratorijoje, kurią padovanojo Švedijos Ambasada, pakviesdama žymų švedų teatro pedagogą Mathias Johansson , po to, dalyvaudami spektaklio – žaidimo, pagal S. Neries „ Senelės pasaka“ ( rež. S. Degutytė) kūrime ir pastatyme. Puikiai talkino ir labai padėjo II tarptautinio ASITEŽO festivalio metu, kuris įvyko 2006 m. gegužės mėnesį Klaipėdoje.
Teatromanų klubo nariai aktyviai organizuoja ir švenčia ne tik Pasaulinę teatro vaikams ir jaunimui dieną – Kovo 20, bet ir Vaikų gynimo dieną – Birželio 1.
 
Kad kuo daugiau vaikų, negalinčių atvykti į teatrą , turėtų galimybę pamatyti spektaklius, „ Trečias skambutis“ sukūrė du mobilius kamerinius spektaklius, kuriais pasiekia vaikus ligoninėse, vaikų globos namuose, ir pačiuose atokiausiuose rajonuose, kur susitikimo su teatru laikia mūsų jaunieji žiūrovai.
 
VšĮ “Trečias skambutis” – vienas iš Lietuvos nacionalinio ASITEŽO įkūrėjų ir narys nuo 2001 m.