Cezario grupė

Šiuo metu ASITEŽO nariais yra 35 organizacijos

Nario paveikslelis

Teatras „cezario grupė“ yra nevalstybinis profesionalus teatras, vadovaujamas režisieriaus ir dramaturgo Cezario Graužinio, jo suburtos aktorių trupės pagrindu įkurtas 2007 m. Teatro trupę sudaro 5-6 aktoriai. Teatro repertuare 12-14 spektaklių, iš kurių nemaža dalis skirta vaikams ir jaunimui. Teatras gausiai gastroliuoja Lietuvoje ir užsienyje. 2004 m. „Cezario grupė“ pelnė „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimą už geriausią debiutą, o 2011 m. – už geriausią nacionalinės dramaturgijos pastatymą (spektaklį „Nutolę toliai“ pagal Pauliaus Širvio poeziją).